GOI MAILAKOA: PAISAJISMOA ETA LANDA-INGURUNEA

Lorategien eta berdeguneen proiektuak egiteko eta landare-eta nekazaritza- ekoizpena un horretan, lanak ikuskatu, eskura dauden baliabide materialak eta giza baliabideak programatu eta antolatu, errentagarritasun ekonomikoko irizpideak aplikatu eta ingurumenari, ekoizpen ekologikoari, mintegiko ekoizpenari, kalitate-kontrolari, elikagai-segurtasunari eta laneko arriskuei aurre egiteko neurriei buruzko araudiak beteko dituzte

 

 

MODULOAK

LEHENENGO MAILA

MODULOAK ORDUAK
Botanika agronomikoa 99
Fitopatologia 99
Nekazaritzako topografia 99
Nekazaritzako eta basogintzako makineria eta instalazioak 198
Lorategiak diseinatzea eta paisaia lehengoratzea 132
Lorategien eta kirol-soropilen kontserbazioa 198
Laboreen plangintza 165

BIGARREN MAILA

MODULOAK ORDUAK
Ingeles teknikoa 40
Laboreen kudeaketa 220
Lorategien eta kirol-soropilen kontserbazioa 180
Paisajismoko eta landa-inguruneko proiektua 50
Laneko prestakuntza eta orientabidea 100
Enpresa eta ekimen sortzailea 60
Lantokiko prestakuntza 360

LAN AUKERAK:

 • Lorezaintzako teknikaria
 • Proiektu bat idazterik eskatzen ez duten lorategi-eremuen diseinatzailea
 • Hiriko eta hiri inguruko parkeak, lorategiak eta jolas-eremuak instalatzeko lanen arduraduna
 • Lorategiak parkeak (hiriko eta hiri inguruko jolas-eremuak eta natura-ingurunea) mantentzeko, kontserbatzeko eta lehengoratzeko lanen arduraduna
 • Lorezaintzako eta pasaia lehengoratzeko enpresako bere konturako langilea
 • Lorezaintzako eta pasaia lehengoratzeko obren arduraduna
 • Inausketen eta zuhaitz-kirurgiako eragiketen arduraduna
 • Nekazaritzako arduraduna eta langileburua
 • Nekazaritzako -produkzio konbentzionalaren zein ekologikoaren kudeatzailea, bere kontura edo besteren kontura.
 • Nekazaritzako biltegiaren arduraduna
 • Baratze, mintegi eta lorategien nekazaritzako arduraduna edo langileburua, oro har
 • Mintegi konbentzionalen zein ekologikoen arduraduna, oro har
 • Landareak mintegian ugaltzeko lanen arduraduna
 • Landareak mintegian hazteko lanen arduraduna
 • Haziak eta fruituak altueran biltzeko lanen arduraduna
 • Haziak eta zotalak ekoizteko lanen arduraduna
 • Landareak, zotalak edo haziak igortzeko biltegiaren arduraduna

 

COMPETENCIA GENERAL:

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?


Trabajar como:
• Diseño de zonas ajardinadas que no requieran la redacción de un proyecto.
• Encargado de la instalación de parques, jardines y áreas recreativas urbanas y periurbanas.
• Encargado de mantenimiento, conservación y restauración de jardines y parques (áreas recreativas urbanas y periurbanas y medio natural)
• Trabajador por cuenta propia en empresa de jardinería y restauración del paisaje.
• Encargado de obras de jardinería y restauración del paisaje
• Encargado de podas y operaciones de cirugía arbórea.
• Encargado o capataz agrícola de huertas, viveros y jardines, en general.
• Encargado de viveros en general, tanto convencionales como ecológicos.
• Encargado de propagación de plantas en vivero.
• Encargado de cultivo de plantas en vivero.
• Encargado de recolección de semillas y frutos en altura.
• Encargado de producción de semillas y tepes.

Seguir estudiando:
• Cursos de especialización profesional.
• Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.